AI implementation manual for companies

Cognexa has participated in the creation of the Manual for companies introducing artificial intelligence. The co-founder of Cognexa, Marek Sebo, is behind the creation of chapters about Quality control and Production Optimalization. This Manuál pre zavedenie umelej inteligencie  manual is supposed to help companies increase their competitiveness with artificial intelligence. Cognexa helps Slovak companies keep up with global trends. For the sake of its future prosperity, our country must continue to use the most modern strategic technologies.

Cognexa has participated in the creation of the Manuálu pre firmy na zavedenie umelej inteligencie. The co-founder of Cognexa, Marek Sebo, is behind the creation of chapters about Quality control and Production Optimalization.

free download – 8 SCENARIOS OF DIGITALIZATION OF COMPANIES WITH HELP OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Brožúra 1 – Optimalizácia výroby
Brožúra 2 – Riadenie kvality, výstupná a laboratórna kontrola a analýza
Brožúra 3 – Prediktívna údržba
Brožúra 4 – Inteligentná automatizácia nevýrobných procesov
Brožúra 5 – Energetický manažment
Brožúra 6 – Marketing a podpora predaja
Brožúra 7 – Online predaj
Brožúra 8 – Podpora zákazníkov a používateľov

Part of the work are also results of research, mapping the status of AI implemetation in Slovak companies.

Texty uvedené v brožúrach sú súčasťou dokumentu ANALÝZA A NÁVRH MOŽNOSTÍ VÝSKUMU, VÝVOJA A APLIKÁCIE UMELEJ INTELIGENCIE NA SLOVENSKU – DIELO Č. 2 – MANUÁL PRE FIRMY NA ZAVEDENIE UMELEJ INTELIGENCIE. Dielo bolo vypracované pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu autorským kolektívom zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na základe Zmluvy o dielo č. 1024/2019 zo dňa 29. 10. 2019. Počas tvorby tejto štúdie boli jednotlivé výstupy posudzované expertným tímom združeným pod Slovenským centrom pre výskum umelej inteligencie – Slovak.AI, ktorého členom je aj Slovenská technická univerzita v Bratislave. 

© 2019, 2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Všetky práva vyhradené.

Published

11. November 2022 at 12:45

Tags

Free Consultation

How could we help you with your challenge?

    Cognexa.com